خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : خداترس واقعی کم حرف و گزیده گو است. زیرا میداند که بسیاری از گناهان زبانی است مثل دروغ ، غیبت ، تهمت ، بدگویی و بدزبانی.

بایگانی/آرشیو برچسب ها : خداترس واقعی کم حرف و گزیده گو است. زیرا میداند که بسیاری از گناهان زبانی است مثل دروغ ، غیبت ، تهمت ، بدگویی و بدزبانی.

خداترسان

  خداترسان چه کسانی هستند ؟ چه کسی را می توان خداترس دانست ؟ آیا کسی را که صرفا زبانی از خدا حرف می زند و “خدا خدا می گوید” یا “خدا هست خدا هست “میگوید اما در عمل براحتی دروغ میگوید ، تهمت میزند ، نسبت ناروا میدهد ، …

بیشتر بخوانید »