خانه / حکایت

حکایت

Monk and Eliah

On the anniversary of the happy birth of Fakhr Islam, Amir al-Mu’minin, Prophet Ali ibn Abi Talib (peace be upon him), I invite you to read this story. Once upon a time a monk and a group of Christians came to the al-Nabi mosque (with peace and blessings) with precious …

بیشتر بخوانید »

توبه نصوح

نصوح مردی بود شبیه زنها، صدایش نازک بود، صورتش مو نداشت و اندامی زنانه داشت. او با سوء استفاده از وضع ظاهرش در حمام زنانه کار دلاکی میکرد و کسی از وضع او خبر نداشت. او از این راه، هم امرار معاش میکرد و هم برایش لذت بخش بود. گرچه …

بیشتر بخوانید »